CUỘC THI SÁNG TẠO VIDEO CLIP : “ẤN TƯỢNG PHENIKAA”

21/2/201930 lượt xem
CUỘC THI SÁNG TẠO VIDEO CLIP : “ẤN TƯỢNG PHENIKAA”

Trường Đại học Phenikaa đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học

19/2/201929 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học

Ban giám hiệu Nhà trường chúc Tết giảng viên và sinh viên nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

18/2/201916 lượt xem
Ban giám hiệu Nhà trường chúc Tết giảng viên và sinh viên nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Sự kiện

Seminar: Failure Modeling of Materials and Structures: Advanced Numerical Strategies

 27/2/2019 49 lượt xem
Seminar: Failure Modeling of Materials and Structures: Advanced Numerical Strategies

Prof. Hari Srikanth (2019 IEEE Magnetics Distinguished Lecturer) is going to lecture at the Phenikaa University

 22/2/2019 46 lượt xem
Prof. Hari Srikanth (2019 IEEE Magnetics Distinguished Lecturer) is going to lecture at the Phenikaa University
Tin khác

Tuyển sinh sau đại học

22/2/201936 lượt xem
Tuyển sinh sau đại học

Tuyển sinh SĐH 1

13/2/20195 lượt xem
Tuyển sinh SĐH 1

Phòng thí nghiệm Nanosensors (iSensors)

21/2/201970 lượt xem
Hybrid and Nanowires materials from synthesis to gas sensing applications

Phòng thí nghiệm: Mạch điện và Hệ thống (CiSys)

21/2/201975 lượt xem
Các nghiên cứu của nhóm tập trung vào các hệ thống, triển khai thực hiện mạch điện và các ứng dụng thực tế

Bài báo ISI năm 2019

28/2/2019267 lượt xem
Các công trình khoa học được công bố năm 2019

Cảm biến từ Fluxgate cho ứng dụng đo từ trường trái đất

21/2/201946 lượt xem
sinh viên NCKH: Cảm biến từ Fluxgate cho ứng dụng đo từ trường trái đất

Hợp tác quốc tế

22/2/201943 lượt xem
Hợp tác quốc tế

Hợp tác trong nước

22/2/201958 lượt xem
Hợp tác trong nước