TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH KỸ THUẬT Y SINH

13/8/2019631 lượt xem
Theo đánh giá của CNN năm 2013, kỹ sư ngành kỹ thuật y sinh chiếm vị trí số 1 trong 100 ngành nghề có sự tăng trưởng nhanh nhất của Mỹ giai đoạn 2010 - 2020. Sự tăng trưởng này ...

Kỹ Thuật Y Sinh – Hiện Tại và Xu Hướng

11/8/2019501 lượt xem
Kỹ Thuật Y Sinh (Biomedical Engineering) hiện được xem như một trong nhưng ngành có tác động đáng kể nhất làm thay đổi chất lượng y tế và cải thiện chất lượng sống của con người. Mục tiêu của Kỹ ...

Sự kiện

Seminar Title: Non-imaging optics for LEDs lighting

 29/7/2019 177 lượt xem
Seminar Title: Non-imaging optics for LEDs lighting

Seminar Spin Dynamics in Organic Semiconductors and Organic-inorganic Halide Perovskites

 4/6/2019 162 lượt xem
Prof. Dr. Tho Duc Nguyen. Affiliation: Department of Physics and Astronomy, University of Georgia.
Tin khác

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật y sinh

12/7/2019411 lượt xem
Kỹ thuật y – sinh là ngành học kết hợp các thành tựu của điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa, vật lý, cơ khí, vật liệu, công nghệ sinh học, y học để xây dựng ...

Tuyển sinh SĐH 1

13/2/201991 lượt xem
Tuyển sinh SĐH 1

Phòng thí nghiệm Nanosensors (iSensors)

21/2/2019211 lượt xem
Hybrid and Nanowires materials from synthesis to gas sensing applications

Phòng thí nghiệm: Mạch điện và Hệ thống (CiSys)

21/2/2019212 lượt xem
Các nghiên cứu của nhóm tập trung vào các hệ thống, triển khai thực hiện mạch điện và các ứng dụng thực tế

Nghiên cứu phát triển thiết bị đo mưa giá rẻ

15/7/2019151 lượt xem
NCKH Sinh viên Nghiên cứu phát triển thiết bị đo mưa giá rẻ

MotorSafe ứng dụng hỗ trợ cho người đi xe máy

15/7/201982 lượt xem
NCKH Sinh viên MotorSafe ứng dụng hỗ trợ cho người đi xe máy

Hợp tác quốc tế

22/2/2019169 lượt xem
Hợp tác quốc tế

Hợp tác trong nước

22/2/2019180 lượt xem
Hợp tác trong nước