Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học

2/13/2019 10:56 AM

Danh mục các đề tài NCKH đang được thực hiện bởi các giảng viên Khoa Điện – Điện tử

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Cơ quan cấp kinh phí

Vai trò trong đề tài

1

Graphene-based Metal Oxide Photocatalysis for Water Cleaning

2016-2020

Quốc gia

(Hà Lan)

TS. Bùi Văn Hào

Đồng chủ nhiệm đề tài

2

Nghiên cứu phát triển và chế tạo cảm biến từ trường yếu dựa trên hiệu ứng từ điện trở khổng lồ (GMR)

2017-2019

Quốc gia

(NAFOSTED)

TS. Lương Văn Sử

Chủ nhiệm đề tài

3

Nghiên cứu chế tạo thiết bị thu hoạch năng lượng nhiệt-điện tại nhiệt độ phòng sử dụng trong internet cho vạn vật (IoT)

2017-2018

Tại Công ty Nghiên cứu IMRA Japan

TS. Nguyễn Hữu Tuân

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

4

Nghiên cứu chế tạo cảm biến nhạy với từ trường yếu trên cơ sở cấu trúc van spin dùng trong các thiết bị phát hiện, dò tìm và định vị

2017-2019

Bộ GD&ĐT

TS. Lương Văn Sử

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

5

Nghiên cứu phát triển cảm biến từ dựa trên hiệu ứng gating flux/spin valve cho định hướng ứng dụng để xác định vị trí và tốc độ trong giao thông thông minh

2018-2020

Bộ GD&ĐT

TS. Lương Văn Sử

Chủ nhiệm đề tài

6

Biến tính bề mặt vật liệu nano titan ôxít (TiO2) bằng các hạt nano bán dẫn ôxít kim loại MxOy (M=Fe, Cu, W) sử dụng phương pháp lắng đọng đơn lớp nguyên tử từ pha hơi nhằm tăng cường hoạt tính xúc tác quang

2018 – 2021

Quốc gia

(NAFOSTED)

TS. Bùi Văn Hào

Chủ nhiệm đề tài

7

Chế tạo một số vật liệu kim loại chuyển tiếp chalcogen (MoS2, WSe2) ứng dụng cho điện cực pin Li-ion và cảm biến khí

2019-2021

Quốc gia

(NAFOSTED)

TS. Lê Viết Thông

Chủ nhiệm đề tài