Danh mục các đề tài NCKH

2/13/2019 10:56 AM
Danh mục các đề tài NCKH đang được thực hiện bởi các Giảng viên của Khoa Điện - Điện tử

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(Nhà nước, Bộ, Ngành, Trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Graphene-based Metal Oxide Photocatalysis for Water Cleaning

2016 – 2020

Quốc gia

(Hà Lan)

TS. Bùi Văn Hào

Đồng chủ nhiệm đề tài

2

Biến tính bề mặt vật liệu nano titan ôxít (TiO2) bằng các hạt nano bán dẫn ôxít kim loại MxOy (M=Fe, Cu, W) sử dụng phương pháp lắng đọng đơn lớp nguyên tử từ pha hơi nhằm tăng cường hoạt tính xúc tác quang

2018 – 2021

Quốc gia

(NAFOSTED)

TS. Bùi Văn Hào

Chủ nhiệm đề tài

3

Enhancing the educational program and research of the master in solid state physics at Quy Nhon University

2018 – 2019

Quốc tế

(VLIR-UOS, Vương quốc Bỉ)

TS. Bùi Văn Hào

Đồng chủ nhiệm đề tài (phía Việt Nam)

4

Tăng cường hiệu suất nhạy khí của cảm biến hoạt động ở nhiệt độ thấp dựa trên biến tính bề mặt vật liệu nano ZnO có cấu trúc phân nhánh

 

2017 – 2019

Quốc gia

(NAFOSTED)

TS. Bùi Văn Hào

Thành viên NCCC

5

Nghiên cứu phát triển và chế tạo cảm biến từ trường yếu dựa trên hiệu ứng từ điện trở khổng lồ (GMR)

2017 - 2019

Nafosted

TS. Lương Văn Sử

Chủ nhiệm đề tài

6

Nghiên cứu về nhiễu trong loại cảm biến từ điện trở xuyên ngầm (TMR) và phương pháp giảm nhiễu bằng công nghệ phân cực xoay chiều

2017-2018

Trường

TS. Lương Văn Sử

Chủ nhiệm đề tài

7

Nghiên cứu phát triển cảm biến từ dựa trên hiệu ứng gating flux/spin valve cho định hướng ứng dụng để xác định vị trí và tốc độ trong giao thông thông minh

2018-2020

Bộ GD-ĐT

TS. Lương Văn Sử

Chủ nhiệm đề tài

8

Nghiên cứu chế tạo cảm biến nhạy với từ trường yếu trên cơ sở cấu trúc van spin dùng trong các thiết bị phát hiện, dò tìm và định vị

2017-2019

Bộ GD-ĐT

TS. Lương Văn Sử

THÀNH VIÊN NCCC

9

Chế tạo và phát triển pin lượng tử sử dụng cho ô tô

2014-2017

Tại Công ty Nghiên cứu IMRA Japan

TS. Nguyễn Hữu Tuân

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

10

Nghiên cứu chế tạo thiết bị thu hoạch năng lượng nhiệt-điện tại nhiệt độ phòng sử dụng trong internet cho vạn vật (IoT)

2017-2018

Tại Công ty Nghiên cứu IMRA Japan

TS. Nguyễn Hữu Tuân

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

11

NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN CÁC HỆ THỐNG HỖN LOẠN CÓ TRỄ VÀ DỰA TRÊN MEMRISTOR

2014 -

NN

TS. Phạm Việt Thành

Chủ nhiệm đề tài