Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Phenikaa tuyển sinh cho hai chương trình đào tạo mới.

1/7/2020 2:07 AM

Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện – Điện tử dự kiến sẽ tuyển sinh cho hai chương trình đào tạo mới: Thiết kế vi mạch, Hệ thống nhúng và IoT (thuộc ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông) và Trí tuệ nhân tạo và Robot. Đây là hai chương trình đào tạo mới, tiên tiến và là những ngành học "hot" nhất hiện nay.

Như vậy, trong năm 2020, Khoa Điện 
– Điện tử dự kiến sẽ tuyển sinh cho bốn chương trình đào tạo với chỉ tiêu và phương thức cụ thể như sau:


I. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

- Mã ngành: 7520216;
- Mã xét tuyển (do Trường Đại học Phenikaa quy định): EEE1;
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 sinh viên;
- Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), C01 (Toán, Văn, Lý) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh);
- Học phí: 24 triệu đồng/năm (Mức học phí này là mức học phí sau khi đã được Tập đoàn Phenikaa và Trường Đại học Phenikaa hỗ trợ 20%);
- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 và xét tuyển theo học bạ THPT. Chi tiết xem tại website của Trường Đại học Phenikaa theo link: http://phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/tin-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-nam-2020; 
- Thời gian đào tạo:  4,5 năm (150 tín chỉ);
- Thông tin chi tiết: http://eee.phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/nganh-va-chi-tieu-tuyen-sinh_2019_2_13_9_52_153/nganh-tuyen-sinh-2019-2-22-4-2-691

II. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Y sinh

- Mã ngành: 7520212;
- Mã xét tuyển (do Trường Đại học Phenikaa quy định):
EEE2;
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 sinh viên;
- Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh) và B00 (Toán, Hóa, Sinh);
- Học phí: 24 triệu đồng/năm (Mức học phí này là mức học phí sau khi đã được Tập đoàn Phenikaa và Trường Đại học Phenikaa hỗ trợ 20%);
- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 và xét tuyển theo học bạ THPT. Chi tiết xem tại website của Trường Đại học Phenikaa theo link: http://phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/tin-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-nam-2020;
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm (150 tín chỉ);
- Thông tin chi tiết: http://eee.phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/nganh-va-chi-tieu-tuyen-sinh_2019_2_13_9_52_153/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-ky-thuat-y-sinh 

III. Chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo và Robot

- Mã ngành: 7520216;
- Mã xét tuyển (do Trường Đại học Phenikaa quy định):
 EEE-A1;
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 sinh viên;
- Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), C01 (Toán, Văn, Lý) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh);
- Học phí: 32 triệu đồng/năm (Mức học phí này là mức học phí sau khi đã được Tập đoàn Phenikaa và Trường Đại học Phenikaa hỗ trợ 20%);
- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 và xét tuyển theo học bạ THPT. Chi tiết xem tại website của Trường Đại học Phenikaa theo link: http://phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/tin-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-nam-2020
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm (150 tín chỉ);
- Thông tin chi tiết: http://eee.phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/nganh-va-chi-tieu-tuyen-sinh_2019_2_13_9_52_153/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-tri-tue-nhan-tao-va-robot

IV. Chương trình đào tạo Thiết kế vi mạch, Hệ thống nhúng và IoT (thuộc ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông)

- Mã ngành:
7520207;
- Mã xét tuyển (do Trường Đại học Phenikaa quy định): EEE3;
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 sinh viên;
- Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), C01 (Toán, Văn, Lý) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh);
- Học phí: 24 triệu đồng/năm (Mức học phí này là mức học phí sau khi đã được Tập đoàn Phenikaa và Trường Đại học Phenikaa hỗ trợ 20%);
- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 và xét tuyển theo học bạ THPT. Chi tiết xem tại website của Trường Đại học Phenikaa theo link: http://phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/tin-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-nam-2020;
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm (150 tín chỉ);
- Thông tin chi tiết: http://eee.phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/nganh-va-chi-tieu-tuyen-sinh_2019_2_13_9_52_153/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-thiet-ke-vi-mach-he-thong-nhung-va-iot 

Chi tiết về thông tin tuyển sinh các chương trình đào tạo của Khoa Điện – Điện tử xin liên hệ:

Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Phenikaa
Địa chỉ văn phòng: Phòng 608, Tòa nhà A4, Trường Đại học Phenikaa 
Phường Yên nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Email: eee@phenikaa-uni.edu.vn
Website: http://www.eee.phenikaa-uni.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/EEE.PHENIKAA/ 
Hotline thông tin tuyển sinh Khoa Điện  Điện tử: 0356991656