Tuyển dụng Giảng viên/Nghiên cứu viên

2/24/2019 1:44 AM

Do nhu cầu phát triển, Đại học Phenikaa chào đón các ứng viên nhiệt huyết, có năng lực và có chung giá trị, tham gia đội ngũ Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên.

Vui lòng gi hồ sơ qua địa chỉ email eee@phenikaa-uni.edu.vn