Các chuyên nghành thuộc kỹ thuật y sinh?

23/7/2019 67 lượt xem
Sau đây là các ví dụ về các lĩnh vực chuyên nghành trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh:  

Môi trường làm việc của một kỹ sư y sinh?

23/7/2019 30 lượt xem
Một kỹ sư y sinh có thể làm việc trong nhiều môi trường khác nhau, tùy thuộc vào công việc cụ thể của họ. Một số làm việc trong các bệnh viện, một số khác làm việc trong các phòng ... 

Công việc của một kỹ sư y sinh?

23/7/2019 39 lượt xem
Trong kỹ thuật y sinh, khoảng cách giữa các lĩnh vực kỹ thuật và y học được thu hẹp thông qua việc kết hợp các kỹ năng thiết kế và giải quyết vấn đề với khoa học y sinh. Bằng ... 

Nghề kỹ sư y sinh?

23/7/2019 39 lượt xem
Cũng như các lĩnh vực kỹ thuật nói chung đòi hỏi sức sáng tạo lớn, lĩnh vực kỹ thuật y sinh tập trung phát triển và ứng dụng những tiến bộ khoa học nhằm mục đích cải thiện và chăm ...