Phòng thí nghiệm Nanosensors (iSensors)

21/2/2019 187 lượt xem
Hybrid and Nanowires materials from synthesis to gas sensing applications  

Phòng thí nghiệm: Mạch điện và Hệ thống (CiSys)

21/2/2019 179 lượt xem
Các nghiên cứu của nhóm tập trung vào các hệ thống, triển khai thực hiện mạch điện và các ứng dụng thực tế  

Phòng thí nghiệm: Spintronics và Công nghệ vi từ (SMMT)

21/2/2019 158 lượt xem
Một hướng phát triển mới của công nghệ vẫn dựa trên nền tảng tính chất của điện tử để vượt qua bức tường hạn chế của công nghệ dòng điện tử (Si-CMOS), đó là khai thác thuộc tính thứ hai ... 

Bộ môn Kỹ thuật Y sinh

28/2/2019 202 lượt xem
Bộ môn Kỹ thuật Y sinh  

Danh sách giảng viên

23/2/2019 323 lượt xem
Danh sách cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của bộ môn KT ĐK&TĐH  

Bộ môn: Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

23/2/2019 246 lượt xem
Bộ môn Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa, khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Phenikaa