Trưởng Khoa: GS.TS Nguyễn Văn Hiếu

21/2/2019 200 lượt xem
Trưởng Khoa (Phó Hiệu Trưởng): GS. TS Nguyễn Văn Hiếu  

Phó Trưởng Khoa: TS Lương Văn Sử

21/2/2019 151 lượt xem
Phó Trưởng Khoa: TS Lương Văn Sử  

Phó Trưởng Khoa: PGS. TS. Trần Đức Tân

11/6/2019 215 lượt xem
Phó Trưởng Khoa: PGS. TS. Trần Đức Tân  

TS. Nguyễn Đăng Khoa

5/6/2019 85 lượt xem
 

Phó trưởng khoa: PGS. TS. Trần Đức Tân

5/6/2019 170 lượt xem
 

Văn phòng khoa: P116-117, Tầng 1, Nhà C, Đại học Phenikaa

23/2/2019 133 lượt xem
Văn phòng làm việc khoa Điện - Điện tử, p116-177, tầng 1, nhà C, Đại học Phenikaa  

Sơ đồ tổ chức Khoa Điện - Điện tử

23/2/2019 208 lượt xem
Sơ đồ tổ chức khoa Điện - Điện tử