Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí ISI-Scopus trong năm 2019

6/1/2020 323 lượt xem
Trong năm 2019, các giảng viên của Khoa Điện - Điện tử đã công bố 44 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI-Scopus.  

Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí ISI-Scopus trong năm 2020

5/1/2020 145 lượt xem
Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí ISI-Scopus trong năm 2020.  

Các nhóm nghiên cứu

21/2/2019 421 lượt xem
Với 2 Nhóm nghiên cứu mạnh và 2 Nhóm nghiên cứu tiềm năng, Khoa Điện – Điện tử là đơn vị có số Nhóm nghiên cứu mạnh và tiềm năng cao nhất Trường Đại học Phenikaa.  

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 61 lượt xem
Đào tạo sau đại học  

Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học

13/2/2019 421 lượt xem
Danh mục các đề tài NCKH đang được thực hiện bởi các Giảng viên của Khoa Điện – Điện tử  
123

Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí ISI-Scopus trong năm 2019

6/1/2020 323 lượt xem
Trong năm 2019, các giảng viên của Khoa Điện - Điện tử đã công bố 44 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI-Scopus.  

Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí ISI-Scopus trong năm 2020

5/1/2020 145 lượt xem
Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí ISI-Scopus trong năm 2020.  

Các nhóm nghiên cứu

21/2/2019 421 lượt xem
Với 2 Nhóm nghiên cứu mạnh và 2 Nhóm nghiên cứu tiềm năng, Khoa Điện – Điện tử là đơn vị có số Nhóm nghiên cứu mạnh và tiềm năng cao nhất Trường Đại học Phenikaa.  

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 61 lượt xem
Đào tạo sau đại học