Nghiên cứu phát triển thiết bị đo mưa giá rẻ

15/7/2019 104 lượt xem
NCKH Sinh viên Nghiên cứu phát triển thiết bị đo mưa giá rẻ  

MotorSafe ứng dụng hỗ trợ cho người đi xe máy

15/7/2019 58 lượt xem
NCKH Sinh viên MotorSafe ứng dụng hỗ trợ cho người đi xe máy  

HELO - Ứng dụng theo dõi, hỗ trợ nâng cao sức khoẻ

15/7/2019 65 lượt xem
NCKH Sinh viên: HELO - Ứng dụng theo dõi, hỗ trợ nâng cao sức khoẻ  

Bài báo ISI 2019 (cont)

5/6/2019 151 lượt xem
 

Bài báo ISI năm 2019

28/2/2019 480 lượt xem
Các công trình khoa học được công bố năm 2019  

Cảm biến từ Fluxgate cho ứng dụng đo từ trường trái đất

21/2/2019 142 lượt xem
sinh viên NCKH: Cảm biến từ Fluxgate cho ứng dụng đo từ trường trái đất  

Lập trình Vi điều khiển không Code với Flowcode

21/2/2019 102 lượt xem
sinh viên NCKH: Lập trình Vi điều khiển không Code với Flowcode