Phòng thí nghiệm Nanosensors (iSensors)

21/2/2019 186 lượt xem
Hybrid and Nanowires materials from synthesis to gas sensing applications  

Phòng thí nghiệm: Mạch điện và Hệ thống (CiSys)

21/2/2019 178 lượt xem
Các nghiên cứu của nhóm tập trung vào các hệ thống, triển khai thực hiện mạch điện và các ứng dụng thực tế  

Phòng thí nghiệm: Spintronics và Công nghệ vi từ (SMMT)

21/2/2019 158 lượt xem
Một hướng phát triển mới của công nghệ vẫn dựa trên nền tảng tính chất của điện tử để vượt qua bức tường hạn chế của công nghệ dòng điện tử (Si-CMOS), đó là khai thác thuộc tính thứ hai ...