Nghiên cứu phát triển thiết bị đo mưa giá rẻ

15/7/2019 104 lượt xem
NCKH Sinh viên Nghiên cứu phát triển thiết bị đo mưa giá rẻ  

MotorSafe ứng dụng hỗ trợ cho người đi xe máy

15/7/2019 58 lượt xem
NCKH Sinh viên MotorSafe ứng dụng hỗ trợ cho người đi xe máy  

HELO - Ứng dụng theo dõi, hỗ trợ nâng cao sức khoẻ

15/7/2019 65 lượt xem
NCKH Sinh viên: HELO - Ứng dụng theo dõi, hỗ trợ nâng cao sức khoẻ  

Cảm biến từ Fluxgate cho ứng dụng đo từ trường trái đất

21/2/2019 142 lượt xem
sinh viên NCKH: Cảm biến từ Fluxgate cho ứng dụng đo từ trường trái đất  

Lập trình Vi điều khiển không Code với Flowcode

21/2/2019 102 lượt xem
sinh viên NCKH: Lập trình Vi điều khiển không Code với Flowcode  

Nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm các thiết bị cá nhân hỗ trợ việc giám sát các thông số sức khỏe

27/2/2019 112 lượt xem
Nhóm Mạch điện và hệ thống (CiSys) thuộc Khoa Điện – Điện tử, Đại học Phenikaa đang tiến hành nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm các thiết bị cá nhân hỗ trợ việc giám sát các thông số sức khỏe. ...