Thông báo tuyển sinh ngành Kỹ thuật Y Sinh

12/7/2019 126 lượt xem
Tuyển sinh ngành Kỹ thuật y sinh năm 2019  

Thông báo: Tuyển sinh ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa năm 2019

20/3/2019 168 lượt xem
Khoa điện - điện tử, trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa năm 2019  

Vietnam – Korea International Symposium on Applied Physics (V-KISAP 2019)

27/2/2019 143 lượt xem
Vietnam – Korea International Symposium on Applied Physics (V-KISAP 2019)  

Asia Computational Materials Design Workshop 2018, Viet Nam

25/2/2019 121 lượt xem
Asia Computational Materials Design Workshop 2018, Viet Nam