Quỹ 50 tỷ đồng cho học sinh xuất sắc và hỗ trợ học phí cho mọi sinh viên

29/2/2020 38 lượt xem
Quỹ học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Phenikaa được thành lập từ nhiều nguồn: tài trợ từ Tập đoàn Phenikaa; tài trợ từ các công ty thành viên của Tập đoàn Phenikaa; tài trợ từ các doanh ... 

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Trí tuệ nhân tạo và Robot

7/1/2020 2937 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện - Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 60 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Trí tuệ nhân tạo và Robot.  

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

6/1/2020 2611 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện – Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 80 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông theo ... 

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Kỹ thuật Y sinh

6/1/2020 2523 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện - Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 80 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Y sinh.  

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

6/1/2020 1825 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện - Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 100 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. ... 

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại học Phenikaa

6/1/2020 1300 lượt xem
Ngày 02/01/2020, Trường Đại học Phenikaa chính thức công bố Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Trường.  

Các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại học Phenikaa

3/1/2020 1205 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Trường Đại học Phenikaa sẽ áp dụng ba phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 và Xét tuyển theo ... 

Học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên trúng tuyển và học tại Trường Đại học Phenikaa năm 2020

2/1/2020 2543 lượt xem
Năm 2020, Trường Đại học Phenikaa chính thức bắt đầu vận hành Quỹ Học bổng và Hỗ trợ học phí Phenikaa (ban đầu hoàn toàn do Tập đoàn Phenikaa tài trợ) với tổng trị giá 50 tỷ đồng.  
12

Quỹ 50 tỷ đồng cho học sinh xuất sắc và hỗ trợ học phí cho mọi sinh viên

29/2/2020 38 lượt xem
Quỹ học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Phenikaa được thành lập từ nhiều nguồn: tài trợ từ Tập đoàn Phenikaa; tài trợ từ các công ty thành viên của Tập đoàn Phenikaa; tài trợ từ các doanh ... 

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Trí tuệ nhân tạo và Robot

7/1/2020 2937 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện - Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 60 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Trí tuệ nhân tạo và Robot.  

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

6/1/2020 2611 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện – Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 80 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông theo ... 

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Kỹ thuật Y sinh

6/1/2020 2523 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện - Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 80 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Y sinh.