Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật y sinh

12/7/2019 376 lượt xem
Kỹ thuật y – sinh là ngành học kết hợp các thành tựu của điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa, vật lý, cơ khí, vật liệu, công nghệ sinh học, y học để xây dựng ... 

Tuyển sinh: Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

24/2/2019 243 lượt xem
Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa  

Giới thiệu chương trình đào tạo KT ĐK&TĐH

22/2/2019 285 lượt xem
Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa  

Phương thức tuyển sinh

22/2/2019 115 lượt xem
Phương thức tuyển sinh  

Các khu vực và đối tượng ưu tiên

2/3/2019 109 lượt xem
Theo quy chế khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh đại học-cao đẳng năm 2019  

10 ưu đãi nổi bật năm 2019 của Trường Đại học Phenikaa

27/2/2019 112 lượt xem
Trong năm 2019, Trường Đại học Phenikaa có rất ưu đãi dành cho sinh viên từ học bổng, hỗ trợ học phí đến các cơ hội học tập, việc làm cho sinh viên sau khi ra trường...  

Cơ hội học bổng khi theo học tại trường Đại học Phenikaa

23/2/2019 117 lượt xem
Các chính sách ưu đãi và cơ hội Học bổng khi các bạn sinh viên theo học tại trường Đại học Phenikaa