Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật y sinh

12/7/2019 375 lượt xem
Kỹ thuật y – sinh là ngành học kết hợp các thành tựu của điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa, vật lý, cơ khí, vật liệu, công nghệ sinh học, y học để xây dựng ... 

Tuyển sinh: Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

24/2/2019 243 lượt xem
Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa  

Giới thiệu chương trình đào tạo KT ĐK&TĐH

22/2/2019 284 lượt xem
Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa  

Phương thức tuyển sinh

22/2/2019 115 lượt xem
Phương thức tuyển sinh  

Tuyển sinh SĐH 1

13/2/2019 75 lượt xem
Tuyển sinh SĐH 1  

Các chuyên nghành thuộc kỹ thuật y sinh?

23/7/2019 67 lượt xem
Sau đây là các ví dụ về các lĩnh vực chuyên nghành trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh:  

Môi trường làm việc của một kỹ sư y sinh?

23/7/2019 30 lượt xem
Một kỹ sư y sinh có thể làm việc trong nhiều môi trường khác nhau, tùy thuộc vào công việc cụ thể của họ. Một số làm việc trong các bệnh viện, một số khác làm việc trong các phòng ...