Giới thiệu Chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo và Robot

6/1/2020 1430 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo và Robot là một trong những ngành trụ cột quan trọng nhất trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Phát triển trí tuệ nhân tạo ứng dụng cho robot được xem là một trong những nhu ... 
Chi tiết

Giới thiệu Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

6/1/2020 1308 lượt xem
Chương trình đào tạo Điện tử – Viễn thông với các định hướng ứng dụng Thiết kế mạch tích hợp, Hệ thống nhúng và IoT tại Trường Đại học Phenikaa đào tạo những kỹ sư có khả năng tiếp cận ... 
Chi tiết

Giới thiệu Chương trình đào tạo Kỹ thuật Y sinh

6/1/2020 1974 lượt xem
Kỹ thuật Y sinh là một lĩnh vực khoa học ứng dụng. Nền tảng của Kỹ thuật Y sinh là sự kết hợp giữa các nguyên lý kỹ thuật như điện, điện tử, tin học, cơ khí, vật liệu,… với ... 
Chi tiết

Giới thiệu Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

6/1/2020 1746 lượt xem
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa là ngành học nghiên cứu, phát triển, thiết kế, ứng dụng, và vận hành các hệ thống sản xuất “tự động hóa” – “thông minh” trong đó bao gồm các kỹ thuật ... 
Chi tiết

Quy chế đào tạo Tiến sỹ

28/2/2019 157 lượt xem
Quy chế đào tạo Tiến sỹ  
Chi tiết

Quy chế đào tạo Thạc sỹ

28/2/2019 131 lượt xem
Quy chế đào tạo Thạc sỹ  
Chi tiết

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT

21/2/2019 144 lượt xem
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT  
Chi tiết

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

13/2/2019 164 lượt xem
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo  
Chi tiết

Đào tạo sau đại học

17/5/2019 322 lượt xem
Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Phenikaa hợp tác đào tạo Tiến sĩ cùng Học viện Khoa học và Công nghệ (GUST), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, theo thỏa thuận hợp tác giữa ... 
Chi tiết