Lĩnh vực nghiên cứu
Các lĩnh vực nghiên cứu chính mà các Giảng viên, các nhà khoa học thuộc khoa Điện - Điện tử đang tập trung nghiên cứu và phát triển  

Danh mục các đề tài NCKH
Danh mục các đề tài NCKH đang được thực hiện bởi các Giảng viên của Khoa Điện - Điện tử  

Bài báo ISI năm 2019
Các công trình khoa học được công bố năm 2019  
Bằng sáng chế (patent)
Bằng sáng chế  
Bài báo đăng tạp chí uy tín trong nước/Hội nghị
Các bài đăng trên tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước, bài báo cáo kỷ yếu hội nghị/hội thảo, ...  

Nghiên cứu phát triển thiết bị đo mưa giá rẻ
NCKH Sinh viên Nghiên cứu phát triển thiết bị đo mưa giá rẻ  
MotorSafe ứng dụng hỗ trợ cho người đi xe máy
NCKH Sinh viên MotorSafe ứng dụng hỗ trợ cho người đi xe máy  
HELO - Ứng dụng theo dõi, hỗ trợ nâng cao sức khoẻ
NCKH Sinh viên: HELO - Ứng dụng theo dõi, hỗ trợ nâng cao sức khoẻ  
Cảm biến từ Fluxgate cho ứng dụng đo từ trường trái đất
sinh viên NCKH: Cảm biến từ Fluxgate cho ứng dụng đo từ trường trái đất