Thông báo tuyển sinh ngành Kỹ thuật Y Sinh
Tuyển sinh ngành Kỹ thuật y sinh năm 2019  
Thông báo: Tuyển sinh ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa năm 2019
Khoa điện - điện tử, trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa năm 2019  
Vietnam – Korea International Symposium on Applied Physics (V-KISAP 2019)
Vietnam – Korea International Symposium on Applied Physics (V-KISAP 2019)  
Asia Computational Materials Design Workshop 2018, Viet Nam
Asia Computational Materials Design Workshop 2018, Viet Nam  

TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH KỸ THUẬT Y SINH
Theo đánh giá của CNN năm 2013, kỹ sư ngành kỹ thuật y sinh chiếm vị trí số 1 trong 100 ngành nghề có sự tăng trưởng nhanh nhất của Mỹ giai đoạn 2010 - 2020. Sự tăng trưởng này ... 
Kỹ Thuật Y Sinh – Hiện Tại và Xu Hướng
Kỹ Thuật Y Sinh (Biomedical Engineering) hiện được xem như một trong nhưng ngành có tác động đáng kể nhất làm thay đổi chất lượng y tế và cải thiện chất lượng sống của con người. Mục tiêu của Kỹ ... 
Ngành kỹ thuật y sinh
Kỹ thuật y sinh là một lĩnh vực nghề nghiệp khá mới và đang phát triển bùng nổ khi sự kết hợp giữa y tế và khoa học kỹ thuật đang dần cách mạng hóa lĩnh vực y học  
Nghề kỹ sư y sinh
Biomedical Engineer Overview  
HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
Theo quy chế tuyển sinh năm 2019, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng MỘT LẦN DUY NHẤT trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức Online hoặc bằng Phiếu điều chỉnh xét ... 
Trường Đại học Phenikaa tuyển sinh khóa đầu ngành Kỹ thuật y sinh
Kỹ thuật y sinh là sự kết hợp các thành tựu của điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa, vật lý, cơ khí, vật liệu, công nghệ sinh học, y học để xây dựng các giải ... 

Seminar Title: Non-imaging optics for LEDs lighting
Seminar Title: Non-imaging optics for LEDs lighting  
Seminar Spin Dynamics in Organic Semiconductors and Organic-inorganic Halide Perovskites
Prof. Dr. Tho Duc Nguyen. Affiliation: Department of Physics and Astronomy, University of Georgia.  
Seminar: Failure Modeling of Materials and Structures: Advanced Numerical Strategies
Seminar: Failure Modeling of Materials and Structures: Advanced Numerical Strategies  
Prof. Hari Srikanth (2019 IEEE Magnetics Distinguished Lecturer) is going to lecture at the Phenikaa University
Prof. Hari Srikanth (2019 IEEE Magnetics Distinguished Lecturer) is going to lecture at the Phenikaa University  
Ngày Hội Tư Vấn Tuyển Sinh - Hướng Nghiệp 2019 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Ngày 10/03/2019 Trường đại học Phenikaa tham gia tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh THPT tài Trường Đại học Hàng Hải, thành phố Hải Phòng  
Seminar Vật liệu 2D và các ứng dụng tiềm năng
Seminar Vật liệu 2D và các ứng dụng tiềm năng  
Robot mềm đến Trường Đại học Phenikaa
Robot mềm đến Trường Đại học Phenikaa