Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật y sinh
Kỹ thuật y – sinh là ngành học kết hợp các thành tựu của điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa, vật lý, cơ khí, vật liệu, công nghệ sinh học, y học để xây dựng ... 
Tuyển sinh: Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa  
Giới thiệu chương trình đào tạo KT ĐK&TĐH
Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa  
Phương thức tuyển sinh
Phương thức tuyển sinh  
Các khu vực và đối tượng ưu tiên
Theo quy chế khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh đại học-cao đẳng năm 2019  
10 ưu đãi nổi bật năm 2019 của Trường Đại học Phenikaa
Trong năm 2019, Trường Đại học Phenikaa có rất ưu đãi dành cho sinh viên từ học bổng, hỗ trợ học phí đến các cơ hội học tập, việc làm cho sinh viên sau khi ra trường...  
Cơ hội học bổng khi theo học tại trường Đại học Phenikaa
Các chính sách ưu đãi và cơ hội Học bổng khi các bạn sinh viên theo học tại trường Đại học Phenikaa