Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Trí tuệ nhân tạo và Robot

7/1/2020 2804 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện - Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 60 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Trí tuệ nhân tạo và Robot.  
Chi tiết

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

6/1/2020 2225 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện – Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 80 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông theo ... 
Chi tiết

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Kỹ thuật Y sinh

6/1/2020 2293 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện - Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 80 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Y sinh.  
Chi tiết

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

6/1/2020 1756 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện - Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 100 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. ... 
Chi tiết