Môi trường làm việc của một kỹ sư y sinh?

7/23/2019 8:08 AM

Môi trường làm việc của một kỹ sư y sinh

Một kỹ sư y sinh có thể làm việc trong nhiều môi trường khác nhau, tùy thuộc vào công việc cụ thể của họ. Một số làm việc trong các bệnh viện, một số khác làm việc trong các phòng thí nghiệm thực hiện nghiên cứu, hay trong các cơ sở sản xuất nơi họ thiết kế các sản phẩm kỹ thuật y sinh. Ngoài ra, họ cũng có khả năng làm việc trong các văn phòng thương mại nơi họ đưa ra hoặc hỗ trợ các quyết định kinh doanh.

Các kỹ sư y sinh thường làm việc với bệnh nhân và trong các nhóm với các chuyên gia khác. Do đó, môi trường và nhiệm vụ công tác thường được xác định bởi nhu cầu cụ thể của từng dự án. Ví dụ, một kỹ sư y sinh phát triển một thiết bị mới được thiết kế để giúp người khuyết tật đi lại có thể phải mất hàng giờ trong bệnh viện để xác định xem thiết bị có hoạt động như kế hoạch hay không. Nếu kỹ sư này tìm ra cách và đề xuất cải tiến thiết bị, anh ta có thể phải quay lại thảo luận với nhà sản xuất để cải tiến thiết kế cũng như thay đổi quy trình sản xuất.