rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

Cơ sở vật chất

2/23/2019 4:39 AM
 
Các Phòng Thí nghiệm  – Thực hành
 

- Phòng thí nghiệm IoT và Cảm biến thông minh
- Phòng thí nghiệm AI & Robotics
Phòng thí nghiệm Điện tử Y sinh
- Phòng thí nghiệm Đo lường  Cảm biến
- Phòng thí nghiệm Vi điều khiển  Hệ thống nhúng
- Phòng thí nghiệm Điện tử cơ sở

Địa chỉ: Tầng 5 và Tầng 7, Tòa nhà A4, Trường Đại học Phenikaa
Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.