Đào tạo sau đại học

5/17/2019 1:00 AM
Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Phenikaa hợp tác đào tạo Tiến sĩ cùng Học viện Khoa học và Công nghệ (GUST), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Phenikaa và GUST.

Ngày 16/5/2019, Học Viện Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Phenikaa đã ký Bản thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học.Theo thỏa thuận hợp tác này, Trường Đại học Phenikaa sẽ cấp học bổng toàn phần cho các Nghiên cứu sinh tham gia chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa Trường và Học viện.

Close
GS. TS. Phan Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và GS. TS. Phạm Thành Huy - Hiệu trưởng
Trường Đại học Phenikaa ký kết biên bản thỏa thuận ngày 16/5/2019.Thông tin về học bổng dành cho nghiên cứu sinh của Trường Đại học Phenikaa được ban hành theo Quyết định số 253/QĐ-ĐHP-KHCN ngày 12/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa. Các ứng viên quan tâm có thể xem thông tin từ file đính kèm (Chi tiết) hoặc liên hệ trực tiếp với giảng viên của Khoa Điện – Điện tử theo thông tin được cung cấp trên website của Khoa.

Các biểu mẫu liên quan
- Đơn đăng ký học bổng (Mẫu 1);
- Cam kết của người hướng dẫn (dành cho trường hợp Postdoc và Trợ lý nghiên cứu) (Mẫu 2);
- Cam kết của người hướng dẫn (dành cho trường hợp Nghiên cứu sinh) (Mẫu 3);
- Lý lịch khoa học người hướng dẫn (Mẫu 4);
- Giới thiệu về hướng nghiên cứu của ứng viên (Mẫu 5).