rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

Hợp tác trong nước

2/22/2019 4:14 AM


Các đơn vị hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong nước

Doanh nghiệp:
- Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát (TPA), (
Xem chi tiết)
- Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Công nghệ ASIC, (Xem chi tiết)
Viện nghiên cứu:
- Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học vật liệu (ITIMS), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
(
Xem chi tiết)

- Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
- Viện Khoa học vật liệu (IMS), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) (Xem chi tiết)
- Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Xem chi tiết)