rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

Các nhóm nghiên cứu

2/21/2019 4:21 AM

Các nhóm nghiên cứu mạnh

 

Nhóm nghiên cứu phát triển và ứng dụng cảm biến nano
  • Trưởng nhóm: GS. TS. Nguyễn Văn Hiếu
  • Các thành viên: TS. Nguyễn Tăng Sơn, TS. Lê Mạnh Tú, TS. Nguyễn Ngọc Việt, Ths. Nguyễn Khoa Đăng
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Cảm biến nano trên cơ sở vật liệu dây nano, sợi nano, ống nano carbon và vật liệu nano hai chiều; Hệ thống cảm biến thông minh sử dụng công nghệ IoT.
  • Website: https://nslab.phenikaa-uni.edu.vn/home
  • Địa chỉ: Phòng 704, Tòa nhà A4, Trường Đại học Phenikaa

 

Nhóm nghiên cứu các hệ thống thông minh

 

Các nhóm nghiên cứu tiềm năng

 

Nhóm nghiên cứu Công nghệ ALD​

 

Nhóm nghiên cứu IoT và Chiếu sáng thông minh