Quá trình phát triển của Khoa Điện – Điện tử

1/1/2020 2:21 PM

- Khoa Điện – Điện tử được thành lập ngày 31 tháng 10 năm 2018 theo Quyết định số 301/QĐ-ĐHTT–TCHCQT của Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa;

- Năm học 2019 2020: Tuyển sinh khóa đầu tiên của Khoa với hai chương trình đào tạo: Kỹ thuật Y sinh Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; - Năm học 2020 2021: Tuyển sinh thêm hai chương trình đào tạo mới: Trí tuệ nhân tạo và RobotThiết kế vi mạch, hệ thống nhúng và IoT (thuộc ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông; - Ngay từ khi thành lập, Khoa đã chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên có trình độ chuyên môn cao. Đến nay, Khoa có 15 giảng viên, trong đó có 1 Giáo sư, 1 Phó giáo sư và tỉ lệ giảng viên đạt trình độ Tiến sĩ là 100%. Trong năm 2020, Khoa sẽ tiếp tục phát triển đội ngũ giảng viên và theo kế hoạch đến cuối năm 2020, Khoa sẽ có từ 20 đến 25 giảng viên có trình độ Tiến sĩ; - Song song với sự phát triển nhân lực, nhờ sự đầu tư mạnh mẽ từ Tập đoàn Phenikaa và Trường Đại hoc Phenikaa, trong năm 2019, Khoa đã xây dựng các Phòng thí nghiệm, thực hành trọng điểm và các Nhóm nghiên cứu mạnh, Nhóm nghiên cứu tiềm năng nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên của Khoa. Đến nay, Khoa đã có 8 Phòng thí nghiệm và 4 Nhóm nghiên cứu (2 Nhóm nghiên cứu mạnh và 2 Nhóm nghiên cứu tiềm năng), bao gồm:    
   + Phòng thí nghiệm IoT và Cảm biến thông minh;
   + Phòng thí nghiệm AI & Robotics;
   + Phòng thí nghiệm Điện tử Y sinh;
   + Phòng thí nghiệm Đo lường Cảm biến;
   + Phòng thí nghiệm Vi điều khiển Hệ thống nhúng;
   + Phòng thí nghiệm PLC và Điều khiển tự động;
   + Phòng thí nghiệm Điện tử cơ bản;
   + Phòng thí nghiệm Điện Tử công suất Truyền động điện;

và 

   + Nhóm nghiên cứu mạnh Các hệ thống thông tin thông minh;
   + Nhóm nghiên cứu mạnh Nghiên cứu phát triển và ứng dụng cảm biến nano;
   + Nhóm nghiên cứu tiềm năng Công nghệ ALD;
   + Nhóm nghiên cứu tiềm năng IoT và Chiếu sáng thông minh.

Liên hệ

Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Phenikaa
Địa chỉ văn phòng: Phòng 608, Tòa nhà A4, Trường Đại học Phenikaa
Phường Yên nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
Email: eee@phenikaa-uni.edu.vn
Website: www.eee.phenikaa-uni.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/EEE.PHENIKAA/