Seminar Spin Dynamics in Organic Semiconductors and Organic-inorganic Halide Perovskites

6/4/2019 10:38 PM
Giáo sư Nguyễn Đức Thọ - Khoa Vật lý, Trường đại học Georgia, Mỹ sẽ làm việc với Trường Đại học PHENIKAA vào các ngày từ 06/06/2019 đến 11/06/2019. Trong khuôn khổ của chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học Phenikaa, GS. Nguyễn Đức Thọ sẽ gặp gỡ, trao đổi với các nhóm nghiên cứu và nói chuyện về chủ đề Spin Dynamics in Organic Semiconductors and Organic-inorganic Halide Perovskites. Thời gian: Sáng thứ 5 (06/06/2019) từ 9:00 đến 11:00.

Kính mời thầy cô giáo, nghiên cứu viên và các bạn sinh viên tham gia buổi trò chuyện cùng Giáo sư.