Thông tin Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Khoa Điện – Điện tử

1/6/2020 12:38 PM

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 cho các chương trình đào tạo của Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Phenikaa (Mã trường: PKA).

 

I. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

- Mã ngành: 7520216;

- Mã xét tuyển (do Trường Đại học Phenikaa quy định): EEE1;

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 sinh viên;

- Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), C01 (Toán, Văn, Lý) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh);

- Học phí: 24 triệu đồng/năm (Mức học phí này là mức học phí sau khi đã được Tập đoàn Phenikaa và Trường Đại học Phenikaa hỗ trợ 20%);

- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 và xét tuyển theo học bạ THPT (Xem chi tiết tại đây).

- Thời gian đào tạo:  4,5 năm (150 tín chỉ);

- Thông tin chi tiết: http://eee.phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/nganh-va-chi-tieu-tuyen-sinh_2019_2_13_9_52_153/nganh-tuyen-sinh-2019-2-22-4-2-691

 

II. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Y sinh

- Mã ngành: 7520212;

- Mã xét tuyển (do Trường Đại học Phenikaa quy định): EEE2;

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 sinh viên;

- Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh) và B00 (Toán, Hóa, Sinh);

- Học phí: 24 triệu đồng/năm (Mức học phí này là mức học phí sau khi đã được Tập đoàn Phenikaa và Trường Đại học Phenikaa hỗ trợ 20%);

- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 và xét tuyển theo học bạ THPT (Xem chi tiết tại đây).

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm (150 tín chỉ);

- Thông tin chi tiết: http://eee.phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/nganh-va-chi-tieu-tuyen-sinh_2019_2_13_9_52_153/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-ky-thuat-y-sinh

 

III. Chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo và Robot

- Mã ngành: 7520216;

- Mã xét tuyển (do Trường Đại học Phenikaa quy định): EEE-A1;

- Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 60 sinh viên;

- Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), C01 (Toán, Văn, Lý) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh);

- Học phí: 32 triệu đồng/năm (Mức học phí này là mức học phí sau khi đã được Tập đoàn Phenikaa và Trường Đại học Phenikaa hỗ trợ 20%);

- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 và xét tuyển theo học bạ THPT (Xem chi tiết tại đây).

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm (150 tín chỉ);

- Thông tin chi tiết: http://eee.phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/nganh-va-chi-tieu-tuyen-sinh_2019_2_13_9_52_153/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-tri-tue-nhan-tao-va-robot

 

IV. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

- Mã ngành: 7520207;

- Mã xét tuyển (do Trường Đại học Phenikaa quy định): EEE3;

- Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 80 sinh viên;

- Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), C01 (Toán, Văn, Lý) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh);

- Học phí: 24 triệu đồng/năm (Mức học phí này là mức học phí sau khi đã được Tập đoàn Phenikaa và Trường Đại học Phenikaa hỗ trợ 20%);

- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 và xét tuyển theo học bạ THPT (Xem chi tiết tại đây).

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm (150 tín chỉ);

- Thông tin chi tiết: http://eee.phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/nganh-va-chi-tieu-tuyen-sinh_2019_2_13_9_52_153/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-thiet-ke-vi-mach-he-thong-nhung-va-iot

 

Chi tiết về thông tin tuyển sinh các chương trình đào tạo xin liên hệ:

Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Phenikaa
Địa chỉ văn phòng: Phòng 608, Tòa nhà A4, Trường Đại học Phenikaa
Phường Yên nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
Email: eee@phenikaa-uni.edu.vn
Website: www.eee.phenikaa-uni.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/EEE.PHENIKAA/
Hotline tư vấn tuyển sinh Khoa Điện  Điện tử: 0356991656