Đào tạo sau đại học

17/5/2019 546 lượt xem
Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Phenikaa hợp tác đào tạo Tiến sĩ cùng Học viện Khoa học và Công nghệ (GUST), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, theo thỏa thuận hợp tác giữa ... 

Đào tạo sau đại học

17/5/2019 546 lượt xem
Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Phenikaa hợp tác đào tạo Tiến sĩ cùng Học viện Khoa học và Công nghệ (GUST), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, theo thỏa thuận hợp tác giữa ...