Thông tin Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Khoa Điện – Điện tử

6/1/2020 2342 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện – Điện tử dự kiến tuyển sinh cho bốn chương trình đào tạo: Kỹ thuật Điều khiển &Tự động hóa, Kỹ thuật Y sinh, Trí tuệ nhân tạo ... 

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy ngành Kỹ thuật Y Sinh năm 2019

12/7/2019 430 lượt xem
Khoa Điện – Điện tử thông báo chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đại học chinh quy ngành Kỹ thuật Y sinh năm 2019.  

Thông báo: Tuyển sinh ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa năm 2019

20/3/2019 443 lượt xem
Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh đại học chính quy ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa năm 2019.  

Vietnam – Korea International Symposium on Applied Physics (V-KISAP 2019)

27/2/2019 394 lượt xem
Vietnam – Korea International Symposium on Applied Physics (V-KISAP 2019)  

Asia Computational Materials Design Workshop 2018, Viet Nam

25/2/2019 349 lượt xem
Asia Computational Materials Design Workshop 2018, Viet Nam  
12

Thông tin Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Khoa Điện – Điện tử

6/1/2020 2342 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện – Điện tử dự kiến tuyển sinh cho bốn chương trình đào tạo: Kỹ thuật Điều khiển &Tự động hóa, Kỹ thuật Y sinh, Trí tuệ nhân tạo ... 

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy ngành Kỹ thuật Y Sinh năm 2019

12/7/2019 430 lượt xem
Khoa Điện – Điện tử thông báo chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đại học chinh quy ngành Kỹ thuật Y sinh năm 2019.  

Thông báo: Tuyển sinh ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa năm 2019

20/3/2019 443 lượt xem
Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh đại học chính quy ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa năm 2019.