3 LÝ DO LỰA CHỌN NGÀNH KỸ THUẬT Y SINH

7/5/2020 360 lượt xem
Kỹ thuật Y sinh (Mã xét tuyển: EEE2) là ngành học liên lĩnh vực kết hợp các thành tựu của kỹ thuật điện tử, tin học, sinh học và y học với mục đích nghiên cứu ra giải pháp y ... 

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG – ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG THỜI ĐẠI 4.0

23/4/2020 433 lượt xem
Là ngành học về thiết kế các mạch điện tử, mạch tích hợp, linh kiện điện tử và ứng dụng chúng để phát triển các hệ thống điện tử sử dụng trong mọi mặt của đời sống, từ các hệ ... 

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA – NGÀNH HỌC CỦA THỜI ĐẠI 4.0

20/4/2020 536 lượt xem
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa là nền tảng của nền sản xuất công nghiệp thông minh đang phát triển như vũ bão. Bởi vậy, không khó hiểu khi nhân sự ngành này trở nên cực kỳ “đắt ... 

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Trí tuệ nhân tạo và Robot

7/1/2020 3656 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện - Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 60 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Trí tuệ nhân tạo và Robot.  

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

6/1/2020 3329 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện – Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 80 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông theo ... 

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Kỹ thuật Y sinh

6/1/2020 2871 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện - Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 80 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Y sinh.  

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

6/1/2020 2653 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện - Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 100 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. ... 

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại học Phenikaa

6/1/2020 2784 lượt xem
Ngày 02/01/2020, Trường Đại học Phenikaa chính thức công bố Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Trường.  

3 LÝ DO LỰA CHỌN NGÀNH KỸ THUẬT Y SINH

7/5/2020 360 lượt xem
Kỹ thuật Y sinh (Mã xét tuyển: EEE2) là ngành học liên lĩnh vực kết hợp các thành tựu của kỹ thuật điện tử, tin học, sinh học và y học với mục đích nghiên cứu ra giải pháp y ... 

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG – ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG THỜI ĐẠI 4.0

23/4/2020 433 lượt xem
Là ngành học về thiết kế các mạch điện tử, mạch tích hợp, linh kiện điện tử và ứng dụng chúng để phát triển các hệ thống điện tử sử dụng trong mọi mặt của đời sống, từ các hệ ... 

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA – NGÀNH HỌC CỦA THỜI ĐẠI 4.0

20/4/2020 536 lượt xem
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa là nền tảng của nền sản xuất công nghiệp thông minh đang phát triển như vũ bão. Bởi vậy, không khó hiểu khi nhân sự ngành này trở nên cực kỳ “đắt ... 

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: Trí tuệ nhân tạo và Robot

7/1/2020 3656 lượt xem
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Khoa Điện - Điện tử & Trường Đại học Phenikaa tuyển 60 sinh viên cho Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Trí tuệ nhân tạo và Robot.