Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí ISI-Scopus trong năm 2020

13/3/2020 303 lượt xem
Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí ISI-Scopus trong năm 2020.  
Chi tiết

Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí ISI-Scopus trong năm 2019

6/1/2020 542 lượt xem
Trong năm 2019, các giảng viên của Khoa Điện - Điện tử đã công bố 44 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI-Scopus.  
Chi tiết